Talepte Bulunan Kurum Seyhan Belediyesi
İlçesi Seyhan
Proje Adı Ulucami Mah.48 Pafta 138 Ada 68(1) Nolu Parseldeki Tescilli Yapının Kamulaştırılması (ENV.124)
Yılı 2015 - 2017
Proje Niteliği Kamulaştırılma - Uygulama
Bloke Edilen Tutar 270.000,00 - 1.101.683,75
Harcanan Tutar 270.000,00 - 0
Kalan 0 - 1.101.683,75