24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Ve 01.01.2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ’in 39. Maddesine istinaden yapılacak sınava ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
 İlan olunur: 07/03/2018
 
 
SINAV TÜRÜ
SINAV YERİ
SINAV TARİHİ
SINAV SAATİ
Sözlü
Adana Valiliği Yatırım İzleme Koor. Başk.
Gamer Toplantı Salonu (2. Kat)
12.03.2018
10:00
 
 
NOT: Kesin Olmayan Sınav Sonuçları 13.03.2018 tarihinde Başkanlığımız internet sitesinden ilan edilecektir. Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri 14.03.2018-16.03.2018 tarihleri arasında yapılacak olup, Sınava İlişkin Kesin Sonuç Listesinin İlan Tarihi 19.03.2018 olarak belirlenmiştir. Bu ilan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 
 
 
İLANEN DUYURULUR
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI