İLAN
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ nin 127. Maddesinin;
Geçici 23. Ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli
İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Kesin Sonuç Listesi
 
24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Ve 01.01.2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ dâhilinde 12.03.2018 tarihinde yapılan sınava ilişkin kesin sonuç listesi aşağıda belirtilmiştir.
 
 
 
 
 
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Sınav Sonucu
Serap ALİŞ
22*******84
BAŞARILI
Filiz POLAT
18*******30
BAŞARILI
Setenay DİLER
31*******42
BAŞARILI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İLANEN DUYURULUR
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI