ADANA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN
MUHTELİF İŞYERLERİNİN KİRA İHALE İLANI
 
            1- Mülkiyeti Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na ait aşağıdaki tabloda İlçesi, adresi, tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları yazılı İlimiz Karaisalı İlçesinde bulunan muhtelif ölçülerdeki iş yerlerinin 5 yıl süre ile kiraya verilmek üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale dosyalarında mevcut şartnamedeki şartlar dahilinde 16.06.2017 Cuma günü saat 10:00’da Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda sırasıyla başlamak üzere İhale Komisyonu tarafından ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye ait dosyalar mesai saatleri içerisinde Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binasındaki Doğrudan Temin bürosundan ücretsiz olarak görülebilir veya ücretsiz olarak alınabilir.
3- İhaleyle ilgili bilgilere Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı resmi internet sitesi olan http://www.adanayikob.gov.tr sitesinden ve Karaisalı Kaymakamlığı İlan panosundan ulaşılabilir.
 
3- İSTENİLEN BELGELER
  1. Geçici teminatı İlçe Malmüdürlüğü’ne yada Defterdarlığa yatırdığına dair dekont yada Başkanlığımız Ziraat Bankası Atatürk Caddesi şubesinde bulunan TR 5400 0100 0931 6820 6092 5005 iban numaralı hesaba yatırdığına dair banka alındısı
  2. Başvuru tarihinden önce alınmış kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi
  3. İhaleye katılmak isteyen şirket veya ortaklık ise ticaret odasından veya bağlı olduğu kuruluştan alınmış olduğunda dair kayıt, adi ortaklıklarda ise noter tasdikli ortaklık belgesi
  4. Vekâletname ile katılacakların özel vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsü
  5. Şirket veya ortaklıkta temsile yetkili kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü
  6. İhale günü saat 09:30’da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  7. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
 
 
 
 
 
S.No
Adres
Dükkan No
Bulunduğu Kat
Boyutu (m2)
Tahmin Edilen Bedel (Yıllık)
Geçici Teminat
1
Karaisalı İlçesi Selampınar Mah.
P-5
Zemin
20
5.000,00 ₺
150,00 ₺
2
Karaisalı İlçesi Selampınar Mah.
P-14
Zemin
20
2.500,00 ₺
75,00 ₺
3
Karaisalı İlçesi Selampınar Mah.
P-24
1. Kat
20
2.500,00 ₺
75,00 ₺
4
Karaisalı İlçesi Selampınar Mah.
P-25
1. Kat
20
2.500,00 ₺
75,00 ₺
5
Karaisalı İlçesi Selampınar Mah.
P-26
1. Kat
20
2.500,00 ₺
75,00 ₺
6
Karaisalı İlçesi Selampınar Mah.
P-27
1. Kat
36
4.500,00 ₺
135,00 ₺
7
Karaisalı İlçesi Selampınar Mah.
B-1
Bodrum
41,25
1.237,50 ₺
37,125 ₺
8
Karaisalı İlçesi Selampınar Mah.
B-2
Bodrum
31,62
948,60 ₺
28,46 ₺
9
Karaisalı İlçesi Selampınar Mah.
B-3
Bodrum
58,50
1.755,00 ₺
52,65 ₺
10
Karaisalı İlçesi Selampınar Mah
B-4
Bodrum
30
900,00 ₺
27,00 ₺
11
Karaisalı İlçesi Selampınar Mah
B-5
Bodrum
33,60
1008,00 ₺
30,24 ₺
12
Karaisalı İlçesi Selampınar Mah
B-6
Bodrum
16,20
486,00 ₺
14,58 ₺
13
Karaisalı İlçesi Selampınar Mah
B-7
Bodrum
30
900,00 ₺
27,00 ₺
 
 

İLAN OLUNUR