JEOTERMAL KAYNAK/DOĞAL MİNERALLİ SU/JEOTERMAL KÖKENLİ

GAZ ARAMA/İŞLETME RUHSAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE

 
 
  1. Teknik sorumlu veya sorumlularca hazırlanarak imzalanan 2018 yılı arama ve işletme faaliyet raporlarının ruhsat sahibi tarafından iki nüsha halinde en geç 31 Mart 2019 tarihine kadar Başkanlığımıza verilmesi zorunludur.
 
  1. Jeotermal kaynakların konut, iş yeri, balıkçılık, sera, kaplıca, termal kür merkezi gibi, ısıtma ve diğer amaçlı doğrudan kullanıldığı alanlar ve/veya dolaylı olarak yararlanıldığı elektrik enerjisi üretimi, kuru buz, mineral tuz eldesi, kurutma, soğutma gibi durumlarda ruhsat sahibinin ve/veya sözleşmeler yoluyla kaynağı kullanan gerçek ve tüzel kişilere ait işletme ve tesislerin kaynaklarla ilgili 2018 yılı gayrisafi hasılat bilançosunun 31 Mart 2019 tarihine kadar Başkanlığımıza verilmesi zorunludur.
 
  1.  2018 yılına ait İdare paylarının ise 30 Haziran 2019 tarihine kadar yatırılması zorunludur.
 
  1. 2019 yılı
Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Harcı:2.790,97 TL
Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Teminatı=2.790,97 *Alan (Hektar)/100
 
Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Harcı: 1.395,48 TL
Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Teminatı=1.395,48*Alan (Hektar)/100
 
Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Harcı: 11.163,88 TL
Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Teminatı: 11.163,88 TL *Alan (Hektar)/100
 
 
NOT: Teminat Miktarı 41.864,54-TL 'den az olamaz
 
 
İLANEN DUYURULUR.