JEOTERMAL KAYNAK/DOĞAL MİNERALLİ SU/JEOTERMAL KÖKENLİ GAZ ARAMA/İŞLETME RUHSAT
SAHİPLERİNİN DİKKATİNE
 
1-Teknik sorumlu veya sorumlularca hazırlanarak imzalanan 2016 yılı arama ve işletme faaliyet raporlarının ruhsat sahibi tarafından iki nüsha halinde en geç 31 Mart 2017 tarihine kadar Başkanlığımıza verilmesi zorunludur.
 
2-Jeotermal kaynakların konut, iş yeri, balıkçılık, sera, kaplıca, termal kür merkezi gibi, ısıtma ve diğer amaçlı doğrudan kullanıldığı alanlar ve/veya dolaylı olarak yararlanıldığı elektrik enerjisi üretimi, kuru buz, mineral tuz eldesi, kurutma, soğutma gibi durumlarda ruhsat sahibinin ve/veya sözleşmeler yoluyla kaynağı kullanan gerçek ve tüzel kişilere ait işletme ve tesislerin kaynaklarla ilgili 2016 yılı gayrisafi hasılat bilançosunun 31 Mart 2017 tarihine kadar Başkanlığımıza verilmesi zorunludur.
 
3- 2016 yılına ait İdare paylarının ise 30 Haziran 2017 tarihine kadar yatırılması zorunludur.
 
4-2017 yılı
Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Harcı:1970,57 TL
Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Teminatı=1970,57*Alan (Hektar)/100
 
Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Harcı:985,30 TL
Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Teminatı=985,30*Alan (Hektar)/100
 
Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Harcı:7882,23 TL
Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Teminatı=7882,23*Alan (Hektar)/100
 
Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsat Harcı:3941,12 TL
Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsat Teminatı=3941,12*Alan (Hektar)/100
 
NOT: Teminat Miktarı 29.558,55-TL 'den az olamaz
 
 
 
İLANEN DUYURULUR.