I (a) GRUBU MADEN İŞLETME RUHSATI VE HAMMADDE ÜRETİM İZNİ BELGESİ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE
 
 
I(A) GRUBU MADEN RUHSATLARI 2019 YILI İŞLETME DÖNEMİ RUHSAT BEDELLERİ
 
 
İŞLETME RUHSAT BEDELİ (TL)
 
TOPLAM
RUHSAT BEDELİ % 70
ÇEVRE UYUM BEDELİ % 30
 
23.289,62
16.302,74
6.987,89
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 YILI RUHSAT TABAN BEDELİ
TUTAR (TL)
 
(3213 Sayılı Maden Kanununun 13. maddesi kapsamında) Ruhsat birleştirme, İzin alan değişikliği, İhale, Küçük alanların ihalesi, Devir talepleri, İşletme Ruhsatı ve süre uzatım taleplerinde
15.526,42
 
 
 
 
 
 
 
2019 YILI TEMDİT (SÜRE UZATIMI) BEDELİ
TUTAR (TL)
 
(3213 Sayılı Maden Kanununun 24. maddesi kapsamında) Adana Valiliğinin 30.12.2015 tarih ve 26187 sayılı Olur'una istinaden işletme ruhsat bedelinin 3 (üç) katı olarak belirlenmiştir. 
69.868,87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 YILI SEVK FİŞİ BEDELİ
TUTAR (TL)
 
1 (bir) Cilt Sevk Fişi Bedeli
19,00
 
 
 
 
  1. Daimi Nezaretçi/Teknik sorumlu veya sorumlularca hazırlanarak imzalanan 2017 işletme faaliyet bilgi formlarının ve satış bilgi formlarının ruhsat sahibi tarafından iki nüsha halinde en geç 31 Ocak 2019 tarihine kadar Başkanlığımıza verilmesi zorunludur. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde 46.576,00- TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulacağının bilinmesi gerekmektedir.
  2. Devlet haklarının 30 Haziran 2019 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.
 
İLANEN DUYURULUR.