I (a) GRUBU MADEN İŞLETME RUHSATI VE HAMMADDE ÜRETİM İZNİ BELGESİ
SAHİPLERİNİN DİKKATİNE
 
 
I(A) GRUBU MADEN RUHSATLARI 2017 YILI İŞLETME DÖNEMİ RUHSAT BEDELLERİ
 
 
İŞLETME RUHSAT BEDELİ (TL)
 
TOPLAM
RUHSAT BEDELİ                                  % 70
ÇEVRE UYUM BEDELİ                        % 30
 
16.444,00
11.511,00
4.933,00
 
       
       
2017 YILI RUHSAT TABAN BEDELİ
TUTAR (TL)
 
(3213 Sayılı Maden Kanununun 13. maddesi kapsamında) Ruhsat birleştirme, İzin alan değişikliği, İhale, Küçük alanların ihalesi, Devir talepleri, İşletme Ruhsatı ve süre uzatım taleplerinde
10.962,00
 
 
 
       
2017 YILI TEMDİT (SÜRE UZATIMI) BEDELİ
TUTAR (TL)
 
(3213 Sayılı Maden Kanununun 24. maddesi kapsamında) Adana Valiliğinin 30.12.2015 tarih ve 26187 sayılı Olur'una istinaden işletme ruhsat bedelinin 3 (üç) katı olarak belirlenmiştir. 
49.332,00
 
 
 
 
 
       
2017 YILI SEVK FİŞİ BEDELİ
TUTAR (TL)
 
1 (bir) Cilt Sevk Fişi Bedeli
13,00
 
 
 
2017 YILI OCAKBAŞI SATIŞ FİYATI
TUTAR (TL/m3)
 
Kum-Çakıl
16,59
 
 
Stabilize
9,63
 
 
 
                1. Daimi Nezaretçi/Teknik sorumlu veya sorumlularca hazırlanarak imzalanan 2016 işletme faaliyet bilgi formlarının ve satış bilgi formlarının ruhsat sahibi tarafından iki nüsha halinde en geç 31 Ocak 2017 tarihine kadar Başkanlığımıza verilmesi zorunludur. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde 32.887 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulacağının bilinmesi gerekmektedir.
 
              2. Devlet haklarının ise 30 Haziran 2017 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.
 
 
İLANEN DUYURULUR.