Ceyhan Enerji İhtisas EB İmar Planının Onayının Duyurulması
 
        Adana İli ; Ceyhan İlçesi sınırlarında yer alan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi (EİEB) 17/10/2017 tarihli ve 26673 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19/07/2007 tarihli ve 2007/12632 sayılı Bakanlar Kuruluyla ilan edilmiştir.
        Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. nin başvurusuyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayına sunulan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı ve açıklama raporu; 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4'üncü maddesine istinaden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca e-imza ile onaylanmış olup; söz konusu İMAR PLANI ve PLAN AÇIKLAMA RAPORU'na Ulaşmak İçin Tıklayınız!!!