T.C.
ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni Başkanlığı
İLAN
       Çanakkale İl Özel İdaresi makine parkında bulunan aşağıda cinsi, markası, modeli, plakası belirtilen araçların ekonomik ömürlerini doldurduklarından dolayı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/a maddesi uyarınca pazarlık usulü teklif ile satışı yapılacaktır.
1-   İhale Çanakkale İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonunda İl Encümeni'nce araç ilan sırasına göre peyderpey yapılacaktır.
2-   İhaleye ait şartname ve eklerini mesai saatleri içerisinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir.  
3-   İhaleye Katılmak İsteyen istekliler ihale saatine kadar:  
      a-Geçici Teminat Yatırmaları, (Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler:1- Tedavüldeki Türk Lirası, 2-Mevduat ve Katılım Bankalarından verecekleri süresiz Teminat Mektupları, Teminat Mektuplarının (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmesi gerekmektedir.
     b-Yasal yerleşim yerinin gösterir belgeyi (ikametgah Belgesi) verilmesi,
     c-Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
     d-Nüfus cüzdanı asılları ihale esnasında ibraz edilecektir. Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özle hukuk tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adın ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam  yetkili olduklarını gösterir Noterce tasdik edilmiş İmza sirküleri veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.
4-   İstekliler ihaleye katılabilmeleri için yukarıda belirtilen evrakları, aşağıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı'na vermeleri gerkmektedir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması gerekmektedir.Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı, idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
5-   İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereği, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-    Satılacak araçlar mevcut halleriyle ihaleye çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması ve nakliyesi ile satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izin için yapılan tüm masraflar alıcıya ait olup, ihale sonrası araçların çalıştırılamaması ve yapılmış masrafların tahsili konularında idareden herhangi bir talepte bulunulamaz.
7-   Satışı yapılacak 12 adet araç mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Atelye ve Ambarları Organize San. Böl. ÇANAKKALE adresinde görülebilir.
8-   Taşınır Malların, (taşıt) satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV ve Karar Pulu bedelleri ise ayrı tahsil edilecektir.
9-   İhale ilanı, www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr adresinden görünebilir.  
                           
 
                                İLAN OLUNUR.
 
 
SIRA NO PLAKA MODEL VE MARKA CİNSİ YAKIT CİNSİ MOTOR NO ŞASE NO GEÇİCİ TEMİNATI MUHAMMEN BEDELİ (TL.) İHALE GÜNÜ VE SAATİ
1. 17 PL 688 1998 TOFAŞ ŞAHİN OTOMOBİL K. BENZİN 131D20166468445 NM413180001174720 1.100,00 TL 11.000,00 TL 21 Aralık 2017 13:30
2. 17 ET 071 1997 OPEL VECTRA OTOMOBİL K. BENZİN X20XEV31064306 WOL000036V1909373 550,00 TL 5.500,00 TL 21 Aralık 2017 13:30
3. 17 DZ 457 2001 RENAULT MEGANE OTOMOBİL K. BENZİN K4MA700D521390 VF1LA04B523555581 2.000,00 TL 20.000,00 TL 21 Aralık 2017 13:30
4. 17 EV 054 2007 FİAT ALBEA OTOMOBİL MOTORİN 188A9001963322 NM417800006447712 1.800,00 TL 18.000,00 TL 21 Aralık 2017 13:30
5. 17 EU 882 2007 FİAT ALBEA OTOMOBİL MOTORİN 188A9001963316 NM417800006447713 1.650,00 TL 16.500,00 TL 21 Aralık 2017 13:30
6. 17 FL 616 2009 FİAT ALBEA OTOMOBİL K. BENZİN 350A10004791252 NM417800006478094 1.850,00 TL 18.500,00 TL 21 Aralık 2017 13:30
7. 17 SE 001 2002 RENAULT LAGUNA OTOMOBİL K. BENZİN D170896 VF1B56G0523637353 1.900,00 TL 19.000,00 TL 21 Aralık 2017 13:30
8. 17 DT 114 2005 HYUNDAİ ACCENT OTOMOBİL K. BENZİN G4ED4911311 NLHCH41CP5Z063876 1.750,00 TL 17.500,00 TL 21 Aralık 2017 13:30
9. 17 AE 235 1998 FORD TRANSİT LCY MİNİBÜS MOTORİN WG03438 SFAEXXDJVEWG03438 1.600,00 TL 16.000,00 TL 21 Aralık 2017 13:30
10. 17 SA 018 2008 RENAULT KANGOO OTOMOBİL MOTORİN K9KDB60597 VF1KC1RBF39084032 1.500,00 TL 15.000,00 TL 21 Aralık 2017 13:30
11. 17 ER 417 1996 TOFAŞ KARTAL OTOMOBİL K. BENZİN 131D10166236833 NM4131B0001088019 850,00 TL 8.500,00 TL 21 Aralık 2017 13:30
12. 17 DC 787 1997 HYUNDAİ PANELVAN KAPALI KASA KAMYONET MOTORİN D4BAV374182 KMFFD27APVU347371 1.000,00 TL 10.000,00 TL 21 Aralık 2017 13:30