ADANA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN MUHTELİF İŞYERLERİNİN KİRA İHALE İLANI
            1- Mülkiyeti Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na ait aşağıdaki tabloda İlçesi, adresi, tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları yazılı İlimiz Yumurtalık İlçesinde bulunan 32,00 m2 iş yerinin 3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale dosyalarında mevcut şartnamedeki şartlar dahilinde 13.02.2019 Çarşamba günü saat 14:00’da Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 1. Kat Toplantı Salonunda sırasıyla başlamak üzere İhale Komisyonu tarafından ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye ait dosyalar mesai saatleri içerisinde Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binasındaki Doğrudan Temin bürosundan ücretsiz olarak görülebilir veya ücretsiz olarak alınabilir.
3- İhaleyle ilgili bilgilere Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı resmi internet sitesi olan http://www.adanayikob.gov.tr sitesinden ve Karaisalı Kaymakamlığı İlan panosundan ulaşılabilir.
3- İSTENİLEN BELGELER
  1. Geçici teminatın Başkanlığımız Ziraat Bankası Atatürk Caddesi şubesi TR 5400 0100 0931 6820 6092 5005 iban numaralı hesaba yatırdığına dair banka alındısı
  2. Başvuru tarihinden önce alınmış kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi
  3. İhaleye katılmak isteyen şirket veya ortaklık ise ticaret odasından veya bağlı olduğu kuruluştan alınmış olduğunda dair kayıt, adi ortaklıklarda ise noter tasdikli ortaklık belgesi
  4. Vekâletname ile katılacakların özel vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsü
  5. Şirket veya ortaklıkta temsile yetkili kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü
  6. İhale günü saat 09:30’da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  7. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
S.No
Adres
Dükkan No
Bulunduğu Kat
Boyutu (m2)
Tahmin Edilen Bedel (Yıllık)
Geçici Teminat
1
Yumurtalık İlçesi Ayas Mah.
Z02
Zemin
32
8.500,00 ₺
2.550,00 ₺