ADANA İLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA KATKI PAYI HESABINA AİT
BASIN DUYURUSU

 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin 15. maddesinde yer alan 'Başvuruların değerlendirildiği ayın başında, katkı payı ve katkı payından elde edilen (nema vb.) gelirlerden oluşan hesabın son durumu ile bu hesaptan il özel idaresine ve Belediyelere aktarılan ve /veya aktarılmak üzere bloke edilen miktar ve bu miktarın kullanıcılara göre dağılımı, valilikçe kamuoyuna duyurulur. Valilik, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve listeleri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda iki defa bir rapor halinde İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirir.' Hükmü gereğince;

Adana ili, 2019 ,ilk 6 ay itibariyle Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı hesabına ait güncel bilgiler ve bu hesaptan aktarılan miktarın kullanıcılara göre durumunu gösteren liste , işler bazında Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.adanayikob.gov.tr) yayına sunulmuştur.

Kamuoyuna duyurulur...


Kültür Varlıkları Katkı Payı Hesabı güncel bilgilere ulaşmak için tıklayınız...