ADANA İLİ E-İHALE EĞİTİM PROGRAMI TOPLANTISININ İKİNCİSİ BAŞKANLIĞIMIZ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE YAPILDI
 
KİK Yetkilileri tarafından verilen E-ihale Eğitim Programı Toplantısı 25-26/04/2019 tarihleri arasında Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir.
Kamu İhale Kurumu Eğitim Dairesi Başkanlığı bu eğitim kapsamında "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu kapsamında e-ihale  iş ve işlemlerinde görevli personelin mevzuat ve uygulamalardaki gelişmeler konusunda etkin ve verimli bir şekilde işlerini yürütmeleri" konusunda personel yetkinliklerinin arttırılmasını amaçlamıştır.